Clio F1

Clio F1

Clio F1
Za pridelavo skozi celo leto

Več podatkov

• Rastlina je bujna in pokončna, listi so bleščeče zelene barve, narezani, s širokimi belimi stebli.
• Primerna je za pridelavo tekom celega leta. V različnih terminih pridelave ohranja svoje značilnosti glede rodnosti in izenačenosti.
• V spomladanskih mesecih rastlina zaključi vegetacijski ciklus v 60-65 dneh od presajanja do pobiranja in doseže težo 400-500 gramov.
• Setev od februarja do avgusta, pobiranje od aprila do oktobra.
• Razdalja sajenja: v vrsti 30-35 cm; med vrstami 40-50 cm.
• Optimalna gostota sajenja: 7-8 rastlin/m2.

Setveni podatki:
Število semen v 1 gramu: okoli 500-600.
Optimalna temperatura v tleh za kalitev: 15-25
°C.
Direktna setev: 500 g semena/ha.
Presajanje: najkasneje 20 dni po setvi v rastlinjaku (vzgoja sadik) za poletno-jesensko pridelavo; najkasneje 30 dni po setvi v rastlinjaku (vzgoja sadik) za spomladansko pridelavo.

Opomba:
Termini setve in pobiranja so okvirni in jih je potrebno preveriti v posameznih pridelovalnih območjih!