Barese

Barese

Barese
Sel. Polignano

Več podatkov

• Rast rastline je strnjena, primerna je za pobiranje v šopih (cela rastlina).
• Listi so pokončni, suličasti, gladki, bleščeče zeleni, s širokimi bleščeče belimi stebli.
• Tipičen čas setve je konec poletja - jesen, vendar večja odpornost na uhajanje v cvet omogoča razširitev pridelovalne sezone.
• Razdalja sajenja: v vrsti 15-20 cm; med vrstami 30-40 cm.
• Čas setve: konec julija - november.
• Pobiranje: od oktobra do januarja.

Setveni podatki:
Število semen v 1 gramu: 50-60.
Natančna direktna setev: 5-10 kg semena/ha.
Direktna setev neprekinjeno v vrsti: 18-20 kg semena/ha.
Direktna setev »na počez«: 40-50 kg semena/ha.
Temperatura v tleh za kalitev: 10-25°C.
Globina setve: 2 cm.

Opomba:
Termini setve in pobiranja so okvirni in jih je potrebno preveriti v posameznih pridelovalnih območjih!